Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Od ponad 25 lat prowadzimy księgowość firm, organizacji pozarządowych oraz badamy sprawozdania finansowe. Specjalizujemy się w obsłudze spółek. Informatyzujemy przedsiębiorstwa.

Stałe i doraźne doradztwo prawne dla przedsiębiorców, w tym reprezentacja przez sądami i organami administracji przez naszych radców prawnych i adwokatów. 

Nad poprawnością dokumentacji i rozliczeń czuwają specjaliści ds. kadrowo-płacowych oraz radcowie prawni. Odpowiadamy za opracowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz za kalkulację wynagrodzeń.

Od 25 lat zarządzamy dokumentacją i finansami podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych i innych organizacji jak szkoły, szpitale czy związki wyznaniowe. Nasze usługi należą do jednych z najlepszych w kraju. Nasze biuro księgowe na rynku wyróżnia się fachowością i autorskimi sposobami pomocy przy dowolnej działalności.

Nasz system weryfikacji i wsparcia podmiotów w zakresie kadr i płac, doradztwa podatkowego zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Nasi doradcy podatkowi na codzień pomagają w rzetelnej optymalizacji w każdym stadium świadczenia usług. Dbamy by nasi klienci, byli obciążani jak najniższą kwotązobowiązań podatkowych.

Więcej niż księgowość

dodatkowa oferta usług dla spółek

Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności

Kompleksowe wsparcie w zakresie przekształcenia, podziału i łączenia firm 

Szkolenia Szkolenia

Prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu problematyki podatkowej i bilansowej.

Audyt podatkowy Audyt podatkowy

Od 20 lat przeprowadzamy audyty w zakresie wszystkich podatków.

Biznes plany Biznes plany

Dla banków, instytucji finansujących przedsięwzięcia z środków UE oraz dla oferujących swoje przedsiębiorstwo do sprzedaży

Kadry i płace Kadry i płace

Opracowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania z środków UE.

Obsługa prawna Obsługa prawna

W ramach naszego zespołu działa Kancelaria Radcy Prawnego oraz Kancelaria Adwokacka.

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro znajduje się w centrum Łodzi

Całodobowa bezpłatna infolinia: 0-800-801-011

Zainteresowany współpracą? Wypełnij formularz. Oddzwonimy.


Zmiana terminu rozliczenia CIT

Zmiana terminu rozliczenia CIT
Podatnicy podatku od osób prawnych, zamiast do końca marca, będą mogli rozliczyć się w zakresie podatku CIT do końca czerwca. Zmiana ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2020 roku a 28 lutego br.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, autor projektu, w aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r.

Jak wskazuje MF, projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zdaniem MF, ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, gdyż zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla podatników.

źródło: Prawo.pl

W 2020 r. skuteczność kontroli celno-skarbowych wzrosła do 87,25 proc.

W 2020 r. skuteczność kontroli celno-skarbowych wzrosła do 87,25 proc.
Skuteczność kontroli celno-skarbowych w 2020 roku wzrosła w porównaniu z 2019 r. o 6,2 proc. i wyniosła 87,25 proc. – poinformował w piątek Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Jednocześnie przyznał, że od utworzenia KAS, zaległości podatkowe wzrosły w okresie 2017–2020 o 17,35 proc.

Arkadiusz Jedynak odniósł się do stawianych przez media zarzutów dotyczących bardzo niskiej skuteczności kontroli skarbowych w odbieraniu zaległych podatków. Jak podkreślił, w ostatnich latach sukcesywnie spada liczba kontroli przy jednoczesnym wzroście ich skuteczności – również w wymiarze finansowym. Wyjaśnił, że Krajowa Administracja Skarbowa stawia na trafniejsze typowanie podatników, którzy mają być poddawani kontroli, stąd spada liczba prowadzonych kontroli.

Firmy z Wielkiej Brytanii nie będą musiały mieć pełnomocnika podatkowego

Firmy z Wielkiej Brytanii nie będą musiały mieć pełnomocnika podatkowego
Z rozporządzenia MF wprowadzającego ułatwienia dla przedsiębiorców z UK, Irlandii Północnej oraz Norwegii podpisanego przez Ministra Finansów wynika, że podmioty brytyjskie handlujące z Polską nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Zmiana ma istotne znaczenie, zwłaszcza teraz – po brexicie. Pełnomocnika nie będą musiały mieć także firmy z Norwegii.

Po brexicie podatnicy z Wielkiej Brytanii, którzy są lub będą zarejestrowani dla celów VAT w Polsce, byli zobowiązani od 1 stycznia 2021 roku ustanowić przedstawiciela podatkowego. Wykonuje on w imieniu i na rzecz podatnika jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT w Polsce. To duży problem dla firm i dodatkowe obowiązki.

Przedstawiciel podatkowy nie będzie potrzebny

Z podpisanego właśnie rozporządzenia wynika, że ustanowienie przedstawiciela nie będzie potrzebne. Minister finansów zdecydował, aby obowiązek ustanawiania przedstawiciela podatkowego nie dotyczył podatników, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

  1. Królestwa Norwegii albo
  2. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Rozporządzenie weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.