Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Od ponad 25 lat prowadzimy księgowość firm, organizacji pozarządowych oraz badamy sprawozdania finansowe. Specjalizujemy się w obsłudze spółek. Informatyzujemy przedsiębiorstwa.

Stałe i doraźne doradztwo prawne dla przedsiębiorców, w tym reprezentacja przez sądami i organami administracji przez naszych radców prawnych i adwokatów. 

Nad poprawnością dokumentacji i rozliczeń czuwają specjaliści ds. kadrowo-płacowych oraz radcowie prawni. Odpowiadamy za opracowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz za kalkulację wynagrodzeń.

Od 25 lat zarządzamy dokumentacją i finansami podmiotów gospodarczych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych i innych organizacji jak szkoły, szpitale czy związki wyznaniowe. Nasze usługi należą do jednych z najlepszych w kraju. Nasze biuro księgowe na rynku wyróżnia się fachowością i autorskimi sposobami pomocy przy dowolnej działalności.

Nasz system weryfikacji i wsparcia podmiotów w zakresie kadr i płac, doradztwa podatkowego zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Nasi doradcy podatkowi na codzień pomagają w rzetelnej optymalizacji w każdym stadium świadczenia usług. Dbamy by nasi klienci, byli obciążani jak najniższą kwotązobowiązań podatkowych.

Więcej niż księgowość

dodatkowa oferta usług dla spółek

Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności Zmiany formy prawnej prowadzonej działalności

Kompleksowe wsparcie w zakresie przekształcenia, podziału i łączenia firm 

Szkolenia Szkolenia

Prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu problematyki podatkowej i bilansowej.

Audyt podatkowy Audyt podatkowy

Od 20 lat przeprowadzamy audyty w zakresie wszystkich podatków.

Biznes plany Biznes plany

Dla banków, instytucji finansujących przedsięwzięcia z środków UE oraz dla oferujących swoje przedsiębiorstwo do sprzedaży

Kadry i płace Kadry i płace

Opracowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania z środków UE.

Obsługa prawna Obsługa prawna

W ramach naszego zespołu działa Kancelaria Radcy Prawnego oraz Kancelaria Adwokacka.

Skontaktuj się z nami

Nasze biuro znajduje się w centrum Łodzi

Całodobowa bezpłatna infolinia: 0-800-801-011

Zainteresowany współpracą? Wypełnij formularz. Oddzwonimy.


Sankcja z niską marżę - POLSKI ŁAD

Sankcja z niską marżę - POLSKI ŁAD

W ramach tzw. Polskiego Ładu od 1 stycznia miałby obowiązywać dodatkowy podatek obciążający firmy ponoszące straty albo wykazujące niski poziom dochodów. Stawka: 0,4 proc. przychodu. Według argumentacji rządu taki podatek przeciwdziałałby unikaniu opodatkowania przez wielkie korporacje, sztucznie zaniżające dochody. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że nowa danina obejmie najwyżej kilka procent podatników CIT.

Ale z brzmienia projektu nie wynika, by podatek przychodowy objął tylko wielkie korporacje. Nie ma tam bowiem warunków płacenia tego podatku odnoszących się do skali obrotów ani międzynarodowego zasięgu danej firmy.

Według PIH średnia rentowność w branży handlu hurtowego jest obecnie na poziomie ok. 0,7 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży hurtowej. – Nie można obłożyć uznaniowym podatkiem hurtowni zaopatrującej w żywność małe sklepy, które dziś walczą o przeżycie – mówi Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash. Dodaje, że z nowej daniny powinno się wyłączyć sklepy, które już dziś płacą podatek od sprzedaży detalicznej. Przypomnijmy, że płacą go sklepy przekraczające 17 mln zł miesięcznie.

Nowy podatek byłby kolejnym obciążeniem uderzającym w system zaopatrzenia małych sklepów oparty o hurtowników. Podatek zapłacą zatem nawet mali i średni przedsiębiorcy – zwraca uwagę Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. Wyjaśnia on, że polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów. Robią tak, aby umożliwić swoim odbiorcom – małym i średnim firmom – oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów.

źródło: Rzeczpospolita

POLSKI ŁAD to również zmiany w VAT

POLSKI ŁAD to również zmiany w VAT

Dnia 1.10.2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza rozwiązania podatkowe, zapisane w Polskim Ładzie. Senat zajmie się projektem ustawy w dniach 27-29.10.2021 r. Polski Ład przede wszystkim wprowadza zmiany w zakresie ustawy od towarów i usług:

 1. możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników tzw. „grupy VAT”,
 2. zmianę w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
 3. zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych,
 4. szybki zwrot VAT dla określonych podatników,
 5. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa,
 6. zmiany dostosowawcze w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN).

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tych zmian i ich wpływu na konkretne branże. 

POLSKI ŁAD - zmiany w podatku dochodowym

POLSKI ŁAD - zmiany w podatku dochodowym

Co najmniej 30 zmian w podatkach dochodowych może wejść w życie z 1 stycznia 2022 r. Nasi specjaliści na bieżąco, udzielają wyjaśnień i szukają wspólnie z klientami rozwiązań przygotowujących przedsiębiorców na efektywną działalność w związku z regulacjami z tzw. Polskim nowego ładu.

Procedowane zmiany polegają na:

  1. Podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
  2. Podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
  3. Wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
  4. Zmiany w zakresie składki zdrowotnej,
  5. Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT,
  6. Wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót,
  7. Wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych,
  8. Zmiany w regulacjach normujących tzw. ulgę rehabilitacyjną w ustawie PIT,
  9. Wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
  10. Wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów,
  11. Wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
  12. Wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
  13. Umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box,
  14. Wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  15. PIT-0 dla seniorów,
  16. PIT-0 dla rodzin 4+,
  17. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e,
  18. Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
  19. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK),
  20. Zmiany o charakterze uszczelniającym,
  21. Obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych,
  22. Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych,
  23. Cienka kapitalizacja,
  24. Koszty finansowania dłużnego,
  25. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK),
  26. Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów – nowy art. 24aa PDOPrU,
  27. Ulga konsolidacyjna,
  28. Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”,
  29. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania przez wspólnika, będącego osobą fizyczną majątku ze spółki niebędącej osobą prawną (dotyczy zmian w ustawie o PIT)
  30. Nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.