Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Wsparcie kryzysowe dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

« wróć

Przepisy dotyczące split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności, na terenie naszego kraju wprowadzone zostały wraz z ustawą regulującą to zagadnienie 1 lipca 2018 roku. Zmiana ta dotyczy płatności VAT w rozliczeniach umów B2B i ma stanowić ochronę dla przedsiębiorców przed oszustwami i próbami wyłudzeń.

Czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się już wkrótce, ale przed tym warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami funkcjonowania split payment jako kolejnej z regulacji prawnych mających ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie się z klientami za wykonywane usługi.

Split payment w pigułce – najważniejsze zasady i cechy

Działanie split payment jest mechanizmem, który, jak sama nazwa wskazuje, polega na podziale kwoty płatności za wykonane usługi. Podział ten dokonywany jest na dwie kwoty: netto i brutto. Zgodnie z ustawą, podziału dokonuje automatycznie bank – kwota netto przychodu uzyskanego za wykonanie usługi trafia bezpośrednio na konto przedsiębiorcy, natomiast 23% VAT odprowadzany jest na specjalnie utworzony do tych celów rachunek VAT. Rachunek ten tworzony jest automatycznie, bez konieczności wykonywania tej czynności odrębnie, osobiście.

Co ważne, znajdujące się na rachunku VAT środki podlegają znacznym ograniczeniom w zakresie możliwości ich spożytkowania, obrotu, wpłacania. Dla wielu przedsiębiorców taka zmiana oznacza pogorszenie stanu płynności finansowej, bowiem:

  • Założony rachunek VAT może zostać wykorzystany w celu rozliczania się z urzędem skarbowym lub

  • Środki z rachunku VAT mogą być przeznaczone na inny cel, jeśli podatnik wniesie pisemny, uzasadniony wniosek, który zostanie następnie pozytywnie rozpatrzony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego

Szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia podzielnej płatności

Poza wspomnianymi wcześniej ograniczeniami dotyczącymi obrotu środkami znajdującymi się na rachunku VAT, dla wielu przedsiębiorców, po wprowadzeniu w życie mechanizmu split payment, problematyczne stało się samo wystawianie faktur z podzielną płatnością. Możliwe jest także zbiorcze opłacanie faktur – każdą z nich należy rozliczać jednostkowo, indywidualnie, jeśli kwota ma zostać podzielona.

 

Jednak zmiana ta posiada także swoją jasną stronę. Jedną z ważniejszych kwestii jest bowiem zniesienie solidarnego ponoszenia odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy i nabywcy towaru czy usługi. Przepis ten ma zastosowanie przy handlu usługami lub towarami wrażliwymi, do których należą m.in. paliwa, czy dyski twarde. Za wszelkie zaległości podatkowe sprzedawcy, nabywca nie ponosi już odpowiedzialności.

 

Masz więcej pytań lub chcesz dowiedzieć się, jak przystosować funkcjonowanie swojej księgowości do zasad split payment? W biurze księgowym BDB Agos rozwiejmy wszelkie Twoje wątpliwości.