Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Historia firmy

Historia naszej firmy liczy ponad 25 lat. Świadczymy usługi na terenie całego kraju, w tym w języku angielskim, francuskim i włoskim.

 

W 1994 roku rozpoczęliśmy działalność w zakresie badania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych dla jednostek gospodarczych. Z biegiem lat, uwzględniając potrzeby rynku, działalność spółki była systematycznie poszerzana o obszary związane z doradztwem finansowym i prawnym. Za każdym razem zwiększając zakres oferty, spółka dbała o zachowanie takiej samej wysokiej jakości usług. To właśnie zachowanie wysokiego standardu obsługi pozwoliło nam na wieloletnią obecność na rynku i niezmiennie pozostaje naszym priorytetem. W ciągu ostatnich 20 lat udało się nam zbudować zorganizowany zespół specjalistów, działający według opracowanych procedur wewnętrznych, skupiający biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, certyfikowanych księgowych. 

Ważną cechą działalności BDB CONSULTING Sp. z o.o. jest łączenie obsługi księgowej z obsługą prawną. Dzięki komplementarnemu świadczeniu usług księgowych i obsługi prawnej Klienci uzyskują dodatkową wartość w postaci weryfikacji dokumentów przez współpracujących na stałe radców prawnych i adwokatów. Doświadczenie wielu lat działalności w takiej formule pokazuje, że w ten sposób minimalizuje się ryzyka podatkowe i prawne, jakie mogą się pojawić na każdym etapie prowadzonej działalności.Wieloletnie doskonalenie kontaktów z Klientami umożliwiło wypracowanie elastycznych form współpracy. W codziennej pracy przyjmujemy zasadę szybkiej i sprawnej komunikacji; zapewniamy stały kontakt telefoniczny oraz wykorzystujemy nowoczesne, dostosowane do specyfiki świadczonych przez nas usług narzędzia elektroniczne bazujące na oprogramowaniu Comarch i ENOVA365.

Z naszych usług skorzystały dotąd dziesiątki podmiotów gospodarczych, ale także organizacje społeczne, partie polityczne czy osoby fizyczne. Ceniąc sobie każdego Klienta, bez względu na jego ekonomiczną wielkość gwarantujemy, że cena nie jest elementem, jaki staje na przeszkodzie w podjęciu z nami współpracy. Udowadniamy, że powierzenie nam obsługi księgowej wiąże się z:

• obniżeniem kosztów dla Klienta,

• jednoczesnym polepszeniem jakości świadczonych usług,

• co najistotniejsze, pozwala przenieść odpowiedzialność za nieprawidłowości.

Brak zrozumienia dla tej prawidłowości powoduje, że w krajach Europy Zachodniej blisko 80% firm posiłkuje się zewnętrznymi podmiotami w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego, zaś w Polsce proporcja ta jest niemal odwrotna.