Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Uprawnienia

W ciągu ostatnich 25 lat udało się nam zbudować zorganizowany zespół specjalistów, działający według opracowanych procedur wewnętrznych, skupiający biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, certyfikowanych księgowych. 

Ważną cechą działalności BDB CONSULTING Sp. z o.o. jest łączenie obsługi księgowej z obsługą prawną.


Dzięki komplementarnemu świadczeniu usług księgowych i obsługi prawnej Klienci uzyskują dodatkową wartość w postaci weryfikacji dokumentów przez współpracujących na stałe radców prawnych i adwokatów. Doświadczenie wielu lat działalności w takiej formule pokazuje, że w ten sposób minimalizuje się ryzyka podatkowe i prawne, jakie mogą się pojawić na każdym etapie prowadzonej działalności.