Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Podstawowa obsługa kadrowo-płacowa

W celu uniknięcia kosztów personelu kadrowo-płacowego oraz w celu przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenia z pracownikami, Klienci powierzają nam czynności z zakresu kadr i płac.

Nad poprawnością dokumentacji i rozliczeń czuwa specjalista ds. kadrowo-płacowych oraz radca prawny, co pozwala naszym Klientom uniknąć problemów związanych z zatrudnianiem pracowników, opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji i kalkulacji wynagrodzeń. Odpowiedzialność za te czynności zostaje przeniesiona na nas.


W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy standardowo:

  • opracowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • sporządzanie list płac
  • dokonywanie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników
    obsługę programu Płatnik oraz e-Pfron wraz z naliczaniem i wysyłaniem deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych w imieniu zakładu pracy lub indywidualnych deklaracji pracowników
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań w zakresie statystyki publicznej związanej ze stosunkiem pracy
  • wydawanie zaświadczeń dla pracowników