Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Rozszerzona obsługa kadrowo-płacowa

W przypadku rozszerzonej oferty obsługi kadrowo-płacowej oferujemy oprócz czynności mieszczących się w zakresie obsługi podstawowej, dodatkowo:

  • przygotowywanie i dystrybucję pasków płacowych dostosowanych do potrzeb pracowników
  • raportowanie odnośnie do informacji kadrowych i płacowych wg wymogów Klienta
  • dokonywanie płatności w imieniu Klienta
  • rozliczanie czasu pracy
  • organizację szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przygotowywanie skierowań do lekarza medycyny pracy
  • opracowywanie obowiązkowych dokumentów wewnętrznych związanych z pracownikami (regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych)