Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Analizy sprawozdań finansowych

   1. Badanie sprawozdań finansowych

Jako spółka audytorska, tj. posiadająca wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, od 1994 roku świadczymy usługi badania sprawozdań finansowych. 

W ramach usługi badania sprawozdań finansowych wykonujemy:

• badanie sprawozdań finansowych, w tym z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
• badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia
• badania sprawozdań założycieli spółki akcyjnej

    2. Przegląd sprawozdań finansowych

Realizowane przez nas usługi audytowe obejmują także inne niż badanie sprawozdania finansowego rodzaje analizy ksiąg rachunkowych. Są to przeglądy sprawozdań finansowych. Ta często stosowana forma audytu stanowi mniej kosztowne rozwiązanie od badania sprawozdania finansowego, a w przypadku mniejszych jednostek daje zbliżone efekty.