Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Audyt podatkowy

Ryzyko podatkowe jest szczególnym rodzajem ryzyka biznesowego związanego zarówno z występowaniem określonych sankcji jak i nieoptymalnym sterowaniem wydatkami.


Ryzyko to jest najczęściej skutkiem wystąpienia nieprawidłowości bądź opóźnienia w rozliczeniach podatkowych, prowadzących do zaległości podatkowych oraz związanych z tym sankcji finansowych (odsetek, ewentualnych kar). Źródłem tych zdarzeń jest bardzo często niewystarczająca wiedza pracowników, brak skutecznych wewnętrznych procedur podatkowych oraz błędy w systemach informatycznych.


Ryzyko podatkowe tkwiące w samej firmie można skutecznie ograniczyć poprzez sprawne prowadzenie księgowości połączone z doradztwem podatkowym i bieżącą analizą zagrożeń. Koszty tych działań są niewspółmiernie mniejsze od tych, jakie firma może ponieść w przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe nieprawidłowości lub nierzetelności dokonanych operacji.
Działania te pozwalają również wypracować odpowiednie wewnętrzne procedury, dodatkowo chroniące firmę przez niekorzystnymi decyzjami organów podatkowych.


W ramach usługi audytu podatkowego:

  • oferujemy szczegółową analizę poprawności dokonanych rozliczeń w zakresie wszystkich podatków,
  • wskazujemy uchybienia, zalecamy korekty
  • sporządzamy raport podsumowujący ustalenia audytorów i określający ewentualne ryzyka podatkowe, których nie udało się zniwelować w trakcie audytu
  • na zlecenie Klienta opracowujemy odpowiednie procedury podatkowe, procedury „samokontroli”