Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Usługi księgowe

Od blisko 25 lat świadczymy usługi w zakresie księgowości i doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i innych jednostek jak np. partie polityczne czy związki wyznaniowe. W gronie naszych specjalistów znajdują się biegli rewidenci, certyfikowani księgowi, radca prawny i adwokat. Taki zespół pozwala na szeroki wgląd w plany działalności przedsiębiorców, pozwalając istotnie ograniczyć ryzyka związane z podejmowanymi działaniami.

Usługi księgowe prowadzone przez nas charakteryzuje szerszy zakres niż w większości firm konkurencyjnych. Dokumentacja księgowa naszych klientów podlega analizie rachunkowej, formalnej (zgodności transakcji ze stanem faktycznym) oraz prawnej, nie tylko w zakresie prawa podatkowego, ale również innych dziedzin prawa, jak prawo cywilne, handlowe czy prawo ochrony środowiska. Na stałe obecni prawnicy zapewniają komfort pracy naszym księgowym, weryfikując dokumentację, jak również udzielając odpowiedzi na pytania klientów w ramach umowy o usługi księgowe. Taki model współpracy powoduje, że baza naszych klientów stale się poszerza.

Obok problematyki księgowej zakres naszych usług obejmuje prowadzenie spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Ponadto potrzeby klientów stworzyły dodatkowe oferowane przez nas usługi jak szkolenia, audyty podatkowe czy badania sprawozdań finansowych.
W okresie intensywnych zmian regulacji prawnych usługi przeglądów prawnych i podatkowych cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dają one szansę na zapoznanie się z ryzykami, jakie ciążą na przedsiębiorcach m.in. z tytułu uchybień w opłacaniu podatków, które z reguły dokonywane są nieświadomie.

Z uwagi na fakt, iż znacząca część naszych klientów to podmioty zagraniczne, świadczymy nasze usługi również w języku angielskim, francuskim i włoskim.