Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Księgowość małych firm

Grono naszych Klientów zasila grupa firm nieprowadzących księgowości w formie ksiąg rachunkowych.


Możemy w tym zakresie zaoferować:

• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie rozliczeń w ramach ryczałtu ewidencjonowanego
• wspierać merytorycznie osoby rozliczające się z fiskusem w formie karty podatkowej


Jako jedna z niewielu firm audytorskich, również i dla mniejszych firm oferujemy przegląd księgowości, aby upewnić o poprawności rozliczeń podatkowych.