Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Powierzenie prowadzenia księgowości to komfort przeniesienia własnej odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe oraz za prawidłowość danych bilansowych. Wieloletnia stała współpraca z Klientami, nie tylko z Polski, pozwoliła wypracować wiele jej wariantów.
Najpopularniejszą formą prowadzenia ksiąg jest zlecona obsługa księgowa, która może być wykonywana w następującym zakresie: 

 1. Pełna obsługa księgowa

Usługa polega na przekazaniu nam całości dokumentacji księgowej, w tym obowiązków związanych z wystawianiem dokumentów sprzedaży (faktur czy rachunków), dokumentacji magazynowej a także powierzenie nam obsługi płatności. 

Ta forma współpracy zapewnia Klientom komfort organizacyjny, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na utrzymanie własnego personelu i związanej z tymi usługami przestrzeni biurowej. 

Przeniesiona zostaje na nas odpowiedzialność za istnienie błędów i przeoczeń księgowych. 

   2. Częściowa obsługa księgowa

Polega na przekazaniu nam jedynie części obszaru księgowości. Z reguły klienci pozostawiają u siebie fakturowanie i obsługę systemu płatności. 

W dalszym ciągu jednak ponosimy odpowiedzialność za księgi i rozliczenia podatkowe. 

   3. Księgowość in house

W przypadku Klientów z sektora średnich i dużych przedsiębiorców możliwy jest wariant tzw. księgowości in house.

Może on być stosowany w przypadku powierzenia zarówno pełnej, jak i częściowej obsługi księgowej. Realizacja usługi następuje wówczas w siedzibie Klienta i polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych - wedle wyboru Klienta - przez Jego bądź naszych pracowników.

Pracownicy ci pracują pod naszym nadzorem. Pozwala to oszczędzić znaczące kwoty, uniknąć dyskomfortu spowodowanego urlopami i zwolnieniami pracowników księgowości, lecz co najważniejsze, rozwiązanie to przenosi odpowiedzialność za ryzyka podatkowe.