Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe

Nasi prawnicy (radcowie prawni i adwokaci) udzielają porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością podmiotu, w tym koncentrując się na aspektach podatkowych a także :

• opracowują opinie prawne, ekspertyzy i informacje prawne
• przygotowują, opiniują treści umów
• sporządzają pozostałą, bieżącą dokumentację prawną; opiniują wszelkie dokumenty wymagające oceny prawnej.