Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Obsługa korporacyjna

Przedsiębiorcom zarówno z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak i dużych podmiotów działających na rynkach międzynarodowych oferujemy :

  • opracowywanie, weryfikacja i dostosowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem organów podmiotu, w tym – uchwał, projektów uchwał, protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub innych organów
  • obsługa posiedzeń i zgromadzeń organów podmiotu
  • opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z zatwierdzaniem corocznych sprawozdań z działalności lub sprawozdań finansowych podmiotu
  • opracowywanie projektów zmian statutów, umów spółek, aktów założycielskich
  • zgłaszanie zmian danych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz składanie w sądzie rejestrowym dokumentów wymaganych przepisami prawa
  • obsługa prawna zmian kapitałowych w spółkach
  • pomoc prawna w zakresie wdrażania regulacji wewnętrznych (regulaminów, procedur, itp.)