Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Obsługa procesów restrukturyzacyjnych

Obsługa procesów restrukturyzacyjnych polega na kompleksowym wsparciu w prawnych aspektach procesów reorganizacyjnych podmiotu, w tym na opracowywaniu dokumentacji związanej z przekształceniem, łączeniem lub podziałem przedsiębiorstw.