Księgowość i obsługa prawna dla spółek
Od ponad 25 lat

Kadry i płace w spółce
Od ponad 25 lat

Windykacja należności

Od 10 lat skutecznie, w imieniu naszych klientów prowadzimy czynności windykacyjne należności.

W ich ramach oferujemy: 

• kierowanie wezwań do zapłat

• windykację telefoniczną

• doradztwo i reprezentację w toku negocjacji ugód

• dochodzenie wierzytelności przed sądem i na etapie postępowań egzekucyjnych